Danh sách cán bộ

Đặng Hùng Thắng Trưởng Bộ môn
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Toán học trong môi trường ngẫu nhiên, Giải tích ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên, Hàm, quá trình, toán tử và ánh xạ ngẫu nhiên
Trịnh Quốc Anh Phó Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Phan Viết Thư Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lý thuyết martingale, Đại số toán tử, C* đại số, đại số von Neumann, Xác suất không giao hoán
Tạ Công Sơn Tiến sĩ
Định lý giới hạn của tổng của biến ngẫu nhiên một chỉ số, nhiều chỉ số, Các bất đẳng thức trong xác suất, Toán tử ngẫu nhiên
Hoàng Thị Phương Thảo Tiến sĩ
Thống kê ứng dụng trong kinh tế, tài chính; Toán tài chính; Quá trình ngẫu nhiên
Nguyễn Thịnh Tiến sĩ
Phạm Đình Tùng Tiến sĩ
Thiết kế thí nghiệm: Thiết kế bề mặt đáp ứng.
Lê Vĩ Tiến sĩ
Lý thuyết xác suất, quá trình phân nhánh
Tô Thị Vân Anh Cử nhân
Bùi Khánh Hằng Cử nhân
Trần Thị Hương Giang