Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã có thông báo về việc đăng kí tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018, thông tin chi tiết xem tại trang web của Trường

Đợt 2 năm 2018, Khoa Toán – Cơ – Tin học tuyển sinh sau đại học các chuyên ngành sau:

Liên ngành (mới)

Ngành Toán học

 • Đại số và lý thuyết số (TS, ThS);
 • Hình học – Tôpô (TS, ThS);
 • Toán giải tích (TS, ThS);
 • Phương trình vi phân và tích phân (TS).

Ngành Toán ứng dụng

 • Toán ứng dụng (TS, ThS);
 • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học (TS, ThS);

Ngành Toán Tin

 • Cơ sở toán cho Tin học (TS, ThS);

Ngành Cơ học

 • Cơ học vật rắn (TS, ThS);
 • Cơ học chất lỏng (TS, ThS).

1. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ:

- Đề cương các môn thi tuyển sinh

- Tổ chức giảng dạy:

 • Các chuyên ngành Đại số và lý thuyết số, Hình học – Tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Toán ứng dụng, Toán giải tích, Cơ học vật rắn, Cơ học chất lỏng thời gian lên lớp chủ yếu trong giờ hành chính.
 • Chuyên ngành Cơ sở toán cho Tin học: thời gian lên lớp ngoài giờ hành chính.

- Cơ hội học bổng:  Học viên có thể nhận được những học bổng như: Toshiba, Polychung, …

- Cơ hội thực tập: Đối với các chương trình Khoa học dữ liệu, Cơ sở toán cho Tin học học viên sẽ được  thực tập trong các dự án với doanh nghiệp, tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp cho học viên.

2. Đối với các chương trình đào tạo tiến sĩ:

 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
  • Đơn xin dự tuyển;
  • Sơ yếu lịch lịch và lí lịch khoa học.;
  • Bản sao văn bằng, chứng chỉ;
  • Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học thâm niên công tác (nếu có);
  • Đề cương nghiên cứu;
  • Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;
  • Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);
  • Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Trường.
 • Link tới các đề tài TS được FPT trao học bổng
Loại tin tức: