Danh sách cán bộ

Nguyễn Hữu Dư Trưởng Bộ môn
Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ
Lý thuyết Xác suất và Thống kê, Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên, Phương trình Vi phân
Ngô Quốc Anh Trưởng Bộ môn
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Giải tích hình học và phương trình đạo hàm riêng
Nguyễn Trọng Hiếu Tiến sĩ
Lê Huy Tiễn Tiến sĩ
Lê Đình Định Tiến sĩ
Trịnh Hoàng Dũng Thạc sĩ
Ma trận ngẫu nhiên
Đỗ Hồng Nhung Thạc sĩ
Vũ Nguyễn Sơn Tùng Thạc sĩ
Bài toán ngược, bài toán không địa phương cho phương trình tiến hóa, phương trình vận chuyển neutron
Lê Bá Dũng Cử nhân