Ngành Toán Cơ

Ngành Toán Cơ là ngành đào tạo đại học ở Khoa Toán - Cơ - Tin học. Ở bậc sau đại học, có 2 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ là Cơ học chất lỏng và Cơ học vật rắn, thuộc ngành Cơ học  (bấm vào đây để xem thông tin về các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ).

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Toán - Cơ :

Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Toán - Cơ nhằm đào tạo các cử nhân khoa học chuyên sâu về Toán ứng dụng  và Cơ học, tạo cho họ khả năng ứng dụng vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. Đồng thời có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
Các cử nhân khoa học ngành Toán - Cơ có đủ năng lực làm việc tại các trung tâm, các viện nghiên cứu phát triển, các cơ quan- cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức Toán học, Cơ học, Cơ khí hay Công nghệ cơ khí. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể giảng dạy các môn liên quan tới ngành Toán học hoặc Cơ học của mình tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông. 

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực chuyên môn của mình sẽ có thể học tiếp ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.