Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar GS. Dhersin
Thời gian: T4, 11/05/2016 - 13:00
Địa điểm: 416T1, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: GS. Dhersin
Tên báo cáo:

Các bạn sinh viên thân mến!


Seminar GS. Dhersin
Thời gian: T2, 09/05/2016 - 13:00
Địa điểm: 416T1, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: GS. Dhersin
Tên báo cáo:

Các bạn sinh viên thân mến!


Seminar GS. Dhersin
Thời gian: T4, 04/05/2016 - 13:00
Địa điểm: 416T1, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: GS. Dhersin
Tên báo cáo:

Các bạn sinh viên thân mến!


Seminar Bộ môn Giải tích
Thời gian: T6, 29/04/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: Trần Hồng Thái (Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên)
Tên báo cáo: Sự ổn định toàn cục của một vài lớp phương trình, hệ phương trình sai phân phi tuyến và ứng dụng

Báo cáo trình bày dáng điệu định tính của điểm cân bằng của một số phương trình và hệ phương trình sai phân phi tuyến.


Seminar Bộ môn Giải tích
Thời gian: T6, 22/04/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: TS. Ninh Văn Thu (MIM)
Tên báo cáo: A note on infinite type germs of real hypersurfaces in C^2

In this talk, we construct a real hypersurface germ $(M,0)$ of infinite type in the sense of D'Angelo that does not admit any holomorphic curve that has infinite order contact with $M$ at $0$. This is a joint work with Nguyen Ngoc Khanh.