Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Bộ môn Giải tích
Thời gian: T6, 20/05/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: TS. Trần Vũ Khanh (Đại học Wollongong, Úc)
Tên báo cáo: Regularity of the complex Green operator on CR manifolds

Sẽ thông báo sau.


Seminar GS. Dhersin
Thời gian: T6, 13/05/2016 - 13:00
Địa điểm: 416T1, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: GS. Dhersin
Tên báo cáo:

Các bạn sinh viên thân mến!


Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thời gian: T5, 12/05/2016 - 14:00
Địa điểm: Phòng 409 T3
Người báo cáo: Professor Jean-Stéphane Dhersin, Université Paris 13
Tên báo cáo: Some coalescent processes, and the role of the length of their branches to estimate the rates of mutation in population genetics.

We consider a population of individuals with asexual reproduction and neutral mutations. In many cases, Wright-Fisher process is a good model to describe the evolution of the population when its size N is constant. When N tends to infinity, some coalescent processes arise.


Seminar GS. Dhersin
Thời gian: T4, 11/05/2016 - 13:00
Địa điểm: 416T1, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: GS. Dhersin
Tên báo cáo:

Các bạn sinh viên thân mến!


Seminar GS. Dhersin
Thời gian: T2, 09/05/2016 - 13:00
Địa điểm: 416T1, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: GS. Dhersin
Tên báo cáo:

Các bạn sinh viên thân mến!


Sắp diễn ra

Seminar BMTH