Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thời gian: T5, 22/12/2016 - 15:00
Địa điểm: 409T3
Người báo cáo: GS. Phan Văn Tân, Khoa KTTV & HDH, ĐH KHTN
Tên báo cáo: Applied Mathematics-Informatics in Meteorology and Climatology

Seminar Bài giảng Khoa
Thời gian: T4, 07/12/2016 - 14:30
Địa điểm: Phòng 506 T3
Người báo cáo: GS Đinh Tiến Cường (NUS)
Tên báo cáo: Large deviation theorem for zeros of polynomials and Hermitian random matrices

Random matrix theory is a very active research domain with applications in mathematics, physics, biology, finance and information theory. Several mathematicians from Singapore and Vietnam are working in this field.


Seminar Bài giảng Khoa
Thời gian: T4, 16/11/2016 - 15:30
Địa điểm: Phòng 308T5
Người báo cáo: GS. Clayton G. Webster (The University of Tennessee)
Tên báo cáo: Sparse polynomial approximation via compressed sensing of high dimension functions

In this talk, we present a compressed sensing approach to polynomial approximation of complex-valued functions in high dimensions.


Seminar Mini workshop: Selected Topics in Mathematical Modeling
Thời gian: T6, 04/11/2016 - 09:00
Địa điểm: Phòng 514, T4, Trường ĐH KHTN 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Minh Huyền

9h-9h15


Seminar Summer Seminar/School (S^3)
Thời gian: T7, 30/07/2016 - 09:00
Địa điểm: 421 T1
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội