Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 10/11/2017 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504-T5 Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: TS Đào Tuấn Hùng
Tên báo cáo: Giới thiệu về giải pháp của InfiniGru và trao đổi khả năng hợp tác với Trường/Khoa trong lĩnh vực FinTech

Seminar BMTH
Thời gian: T6, 03/11/2017 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5
Người báo cáo: NCS Ngô Thế Quyền
Tên báo cáo: Semantic resources for NLP

Seminar Khoa Toán - Cơ - Tin học
Thời gian: T2, 29/05/2017 - 09:30
Địa điểm: 409-T3
Người báo cáo: Assistant Professor Tan Bui-Thanh
Tên báo cáo: A data-scalable randomized misfit approach for solving large-scale PDE-constrained inverse problems

Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thời gian: T5, 30/03/2017 - 15:00
Địa điểm: 409T3
Người báo cáo: GS Werner Stuetzle, Department of Statistics, University of Washington
Tên báo cáo: Nonparametric Clustering

The goal of clustering is to detect the presence of distinct groups in a data set and assign group labels to the observations.


Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thời gian: T5, 29/12/2016 - 15:00
Địa điểm: 409T3
Người báo cáo: GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức (ĐHQG HN)
Tên báo cáo: Phòng thí nghiệm vật liệu và kết cấu tiên tiến, và Chương trình Kỹ thuật hạ tầng của ĐH Việt Nhật.