Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 17/11/2017 - 10:00
Địa điểm: Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

STT

Người Trình Bày


Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 17/11/2017 - 09:00
Địa điểm: Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

STT

Người Trình Bày


Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 10/11/2017 - 10:00
Địa điểm: Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: NCS Hà Mỹ Linh
Tên báo cáo: Machine learning & NLP

Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 10/11/2017 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504-T5 Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: TS Đào Tuấn Hùng
Tên báo cáo: Giới thiệu về giải pháp của InfiniGru và trao đổi khả năng hợp tác với Trường/Khoa trong lĩnh vực FinTech

Seminar BMTH
Thời gian: T6, 03/11/2017 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5
Người báo cáo: NCS Ngô Thế Quyền
Tên báo cáo: Semantic resources for NLP