Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Mini workshop Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thời gian: T2, 18/12/2017 - 15:00
Địa điểm: 408 T3
Người báo cáo: Professor Tianling Jin (HKUST)
Tên báo cáo: Regularity of some second order PDEs

We will first recall some classical regularity results for second order fully nonlinear elliptic equations, as well as (degenerate elliptic) p-Laplacian equations in divergence form.


Seminar Mini workshop Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thời gian: T2, 18/12/2017 - 14:00
Địa điểm: 408 T3
Người báo cáo: Professor Min Yan (HKUST)
Tên báo cáo: Homology, Assembly Map, and Homotopy Classification of Manifolds

Homology is a basic quantity associated to topological spaces. I will explain a very general version of the homology that can be regarded as adding local quantities together, sort of like integration.


Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 15/12/2017 - 09:00
Địa điểm: Phòng máy C 504 nàh T5, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

09h-10h

NCS. Hà Mỹ Linh


Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 01/12/2017 - 09:00
Địa điểm: Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

9h-10h

NCS Nguyễn Việt Hùng


Seminar Seminar bộ môn Tin học
Thời gian: T6, 24/11/2017 - 09:00
Địa điểm: Phòng máy C 504 T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: HVCH Lê Văn Đức
Tên báo cáo: Thuật toán ghép đối với thông tin không đầy đủ