Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Bộ môn Giải tích
Thời gian: T6, 25/03/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: TS. Trịnh Viết Dược (MIM)
Tên báo cáo: Stability of bounded or almost periodic fluid flows passing an obstacle

In this talk, we present stability of bounded or almost periodic mild solutions for the Navier-Stokes-Oseen equation, this equation describes flows of incompressible viscous fluid around a translational and rotational obstacle with the complement being an exterior domain.


Seminar Viện NCCC về Toán
Thời gian: T5, 24/03/2016 - 09:00
Địa điểm: Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Người báo cáo: VA
Tên báo cáo: Chuỗi Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"
  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular".
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time".

Seminar Bộ môn Giải tích
Thời gian: T6, 18/03/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: TS. Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học)
Tên báo cáo: Kỳ dị tại vô hạn của ánh xạ đa thức phức

Mỗi ánh xạ đa thức $F$ từ $\mathbb C^n$ vào $\mathbb C^m$ xác định một phân thớ tầm thường địa phương ngoài các tập con $B$ của $\mathbb C^m$. Tập $B$ nhỏ nhất được gọi là tập các giá trị rẽ nhánh của $F$.


Seminar Khoa Toán - Cơ - Tin học
Thời gian: T5, 17/03/2016 - 14:30
Địa điểm: Room 409 Building T3, HUS, 334 Nguyen Trai
Người báo cáo: Professor Ichiro Shimada, Dept. of Mathematics, Hiroshima University
Tên báo cáo: Computer-aided calculations in the study of K3 surfaces

I present some lattice theoretic computer algorithms that are very useful in the study of K3 surfaces.


Seminar Viện NCCC về Toán
Thời gian: T5, 17/03/2016 - 09:00
Địa điểm: Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Người báo cáo: VA
Tên báo cáo: Chuỗi Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"
  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular".
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time".