Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Bộ môn Giải tích
Thời gian: T6, 01/04/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: TS. Lê Huy Tiễn (MIM)
Tên báo cáo: Dominated splitting for dynamic equations on time scales (I)

For time-varying non-regressive linear dynamic equations on a time scale with bounded graininess, we introduce a concept of dominated splitting or exponential separation which is weaker than exponential dichotomy.


Seminar Viện NCCC về Toán
Thời gian: T5, 31/03/2016 - 09:00
Địa điểm: Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Người báo cáo: VA
Tên báo cáo: Chuỗi Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"
  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular".
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time".

Seminar Bộ môn Giải tích
Thời gian: T6, 25/03/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: TS. Trịnh Viết Dược (MIM)
Tên báo cáo: Stability of bounded or almost periodic fluid flows passing an obstacle

In this talk, we present stability of bounded or almost periodic mild solutions for the Navier-Stokes-Oseen equation, this equation describes flows of incompressible viscous fluid around a translational and rotational obstacle with the complement being an exterior domain.


Seminar Viện NCCC về Toán
Thời gian: T5, 24/03/2016 - 09:00
Địa điểm: Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Người báo cáo: VA
Tên báo cáo: Chuỗi Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"
  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular".
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time".

Seminar Bộ môn Giải tích
Thời gian: T6, 18/03/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: TS. Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học)
Tên báo cáo: Kỳ dị tại vô hạn của ánh xạ đa thức phức

Mỗi ánh xạ đa thức $F$ từ $\mathbb C^n$ vào $\mathbb C^m$ xác định một phân thớ tầm thường địa phương ngoài các tập con $B$ của $\mathbb C^m$. Tập $B$ nhỏ nhất được gọi là tập các giá trị rẽ nhánh của $F$.