Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Khoa Toán - Cơ - Tin học
Thời gian: T2, 29/05/2017 - 09:30
Địa điểm: 409-T3
Người báo cáo: Assistant Professor Tan Bui-Thanh
Tên báo cáo: A data-scalable randomized misfit approach for solving large-scale PDE-constrained inverse problems

Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thời gian: T5, 30/03/2017 - 15:00
Địa điểm: 409T3
Người báo cáo: GS Werner Stuetzle, Department of Statistics, University of Washington
Tên báo cáo: Nonparametric Clustering

The goal of clustering is to detect the presence of distinct groups in a data set and assign group labels to the observations.


Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thời gian: T5, 29/12/2016 - 15:00
Địa điểm: 409T3
Người báo cáo: GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức (ĐHQG HN)
Tên báo cáo: Phòng thí nghiệm vật liệu và kết cấu tiên tiến, và Chương trình Kỹ thuật hạ tầng của ĐH Việt Nhật.

Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thời gian: T5, 22/12/2016 - 15:00
Địa điểm: 409T3
Người báo cáo: GS. Phan Văn Tân, Khoa KTTV & HDH, ĐH KHTN
Tên báo cáo: Applied Mathematics-Informatics in Meteorology and Climatology

Seminar Bài giảng Khoa
Thời gian: T4, 07/12/2016 - 14:30
Địa điểm: Phòng 506 T3
Người báo cáo: GS Đinh Tiến Cường (NUS)
Tên báo cáo: Large deviation theorem for zeros of polynomials and Hermitian random matrices

Random matrix theory is a very active research domain with applications in mathematics, physics, biology, finance and information theory. Several mathematicians from Singapore and Vietnam are working in this field.