Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar BMTH
Thời gian: T6, 02/11/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: Đậu Ngọc Hoàng
Tên báo cáo: Blockchain và một số ứng dụng

Seminar BMTH
Thời gian: T6, 26/10/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: TS. Vu-Linh Nguyen
Tên báo cáo: Imprecision in Machine Learning Problems

Seminar BMTH
Thời gian: T6, 19/10/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: HVCH. Nguyễn Duy Anh
Tên báo cáo: Các mối liên kết tương quan giữa các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với bài toán phân tích dự báo thị trường tài chính chứng khoán đặc thù của Việt Nam

Seminar Seminar Bộ môn Toán học Tính Toán & Toán Ứng dụng
Thời gian: T4, 04/04/2018 - 14:00
Địa điểm: Phòng 409, T3, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: Christian Strohm, Humboldt University Berlin
Tên báo cáo: Coupled Electromagnetic Field & Electric Circuit Simulation: Monolithic vs. Co-Simulation Approach

Seminar Seminar Bộ môn Toán Học Tính Toán & Toán Ứng Dụng
Thời gian: T4, 04/04/2018 - 14:00
Địa điểm: Phòng 409, T3, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: Tom Streubel, Department of Optimization, Zuse Institute Berlin
Tên báo cáo: High Order Taylor-like Expansions of Piecewise Smooth Functions and Their Application to DAEs