Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Khoa Toán - Cơ - Tin học
T5, 03/12/2020 - 15:00
Phòng 409T3, Trường ĐHKHTN
PGS.TS. Nguyễn Thế Toàn
Introduction to convergence research at the Key Laboratory for Multiscale Simulation of Complex Systems

In this talk, I will give an overview of on-going research at the Key Laboratory for Multiscale Simulation of Complex Systems where many PIs from different disciplines such as physics, chemistry, materials scienc


Seminar BMTH
T6, 09/10/2020 - 09:30
Phòng 504 nhà T5 trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
TS. Cao Văn Chung
On an image denoising model using machine learning and total variation

Seminar Bài giảng đại chúng HUS-VINIF
T2, 28/09/2020 - 13:30
Hội trường Tầng 7, T5
Giáo sư Ngô Bảo Châu
Bài giảng đại chúng "Trao đổi về nghiên cứu khoa học"

Nhân dịp kỷ niệm tròn 10 năm nhận giải thưởng Fields của GS.


Seminar Bộ môn Tin học
T6, 27/09/2019 - 09:00
Phòng 504 nhà T5 trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
NCS Nguyễn Tiến Hà
Trình bày dự thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu xây dựng tài nguyên ngôn ngữ cho dịch máy Việt - Anh và ứng dụng trong ứng dụng du lịch"

Seminar Bài giảng Khoa
T2, 25/02/2019 - 15:00
409T3
Professor Huyên Pham (Université Paris Diderot)
Control of McKean-Vlasov systems and applications

This talk is concerned with the optimal control of McKean-Vlasov equations, which has been knowing a surge of  interest since the emergence of the mean-field game theory,  a decade ago by J.M. Lasry and P.L Lions.