Phát triển phần mềm mã nguồn mở đại số máy tính Sage hướng tới các ứng dụng tính toán trong Toán tử đối đồng điều và Đường cong đại số

Mã đề tài:
QG.10.02
Tiêu đề: Phát triển phần mềm mã nguồn mở đại số máy tính Sage hướng tới các ứng dụng tính toán trong Toán tử đối đồng điều và Đường cong đại số
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 4, 2010
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Lê Minh Hà Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: