Tin tức

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Thông tin chung

Theo thông báo của Ban tổ chức, Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc lần thứ 24 sẽ được tổ chức từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016 tại Trường Đại học Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn.

Thời gian: 14h30, thứ 5, ngày 21/1/2016

Địa điểm: P304, T4, Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN.

Báo cáo viên: GS Olivier Ruatta

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 18/12/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường ĐH KHTN.

Báo cáo viên: TS. Trần Thanh Hưng (Irvine University).

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 11/12/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường ĐH KHTN.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trường Thanh (ĐH Mỏ - Địa chất).

 1. Thời gian: 9h - 10h, ngày 11/12/2015
  Địa điểm:  Bộ môn Tin học, phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Báo cáo viên: HV Nguyễn Vinh Tâm

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 04/12/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường ĐH KHTN.

Báo cáo viên: TS. Lương Đăng Kỳ (ĐH Quy Nhơn).

Tên báo cáo: On the duality between H^1 and BMO.

Thời gian: 9h00, ngày 27/11/2015

Địa điểm:  Bộ môn Tin học, phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Báo cáo viên: NCS Nguyễn Duy Hàm

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 27/11/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Báo cáo viên: TS. Vũ Việt Hùng (ĐH Tây Bắc).

 1. Thời gian: 9h00, ngày 20/11/2015
  Địa điểm: Bộ môn Tin học, phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Báo cáo viên: Ngô Văn Chí
 1. Thời gian: 9h00, ngày 13/11/2015
  Địa điểm: Bộ môn Tin học phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Báo cáo viên: Nguyễn Việt Hùng