Trịnh Thị Minh Hằng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Xây dựng HN
Tên đề tài: 
Ứng dụng phương pháp biến phân nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán Neumann đối với phương trình và hệ phương trình elliptic không tuyến tính
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn
Năm bảo vệ: 
2014
Bậc đào tạo: