Trần Ngọc Nam

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Từng công tác tại Trường ĐHKHTN
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Hệ sinh cực tiểu của đại số đa thức xem như môđun trên đại số Steenrod và các ứng dụng
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng, GS. TSKH Lionel Schwartz
Năm bảo vệ: 
2006
Bậc đào tạo: