Nguyễn Văn Phó

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Xây dựng HN
Tên đề tài: 
Bài toán kiểm tra và thiết kế tối ưu của hệ đàn hồi dẻo
Tập thể hướng dẫn: 
Bảo vệ đặc cách
Năm bảo vệ: 
1979
Bậc đào tạo: