Nguyễn Thành Chung

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Quảng Bình
Tên đề tài: 
Sự tồn tại nghiệm yếu của một lớp phương trình và hệ phương trình elliptic không tuyến tính với hệ số không trơn trong Rn
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn
Năm bảo vệ: 
2010
Bậc đào tạo: