Ngô Thị Thanh Nga

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Thăng Long
Tên đề tài: 
Dáng điệu tiệm cận nghiệm và khoảng phổ của phương trình sai phân ẩn
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh, GS. TS. Nguyễn Hữu Dư
Năm bắt đầu: 
2013
Bậc đào tạo: