Bùi Quốc Hưng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Tên đề tài: 
Áp dụng phương pháp giải tích phi tuyến nghiên cứu bài toán biên elliptic không tuyến tính
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Hoàng Quốc Toàn
Năm bắt đầu: 
2012
Bậc đào tạo: