Danh sách đề tài khoa học - công nghệ

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Tình trạng đề tài
TN-12-02 Tháng 3, 2012 Một số thuật toán học tự động không có hướng dẫn và ứng dụng trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên Nguyễn Thị Minh Huyền Đã nghiệm thu
TN-12-01 Tháng 3, 2012 Một số vấn đề ổn định của panel trụ không hoàn hảo có cơ tính biến thiên Nguyễn Thị Nga Đã nghiệm thu
TN-12-01 Tháng 3, 2012 Một số vấn đề ổn định của panel trụ không hoàn hảo có cơ tính biến thiên Đã nghiệm thu
BĐKH-01 Tháng 1, 2012 Nghiên cứu xây dựng kịch bản về các hiện tượng thời tiết cực đoan trung hạn (2015-2030) cho khu vực Việt Nam - Biển Đông sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu trong chương trình Kakushin Nguyễn Hữu Dư Đã nghiệm thu
TN-11-02 Tháng 4, 2011 Mô hình vật dữ - con mồi ngẫu nhiên vớihàm đáp ứng Beddington -DeAngelis Đã nghiệm thu
TN-11-27 Tháng 4, 2011 Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu vềđào tạo Đại học theo phương thức đào tạo mới (tín chỉ) phục vụ xây dựng cổng thông tin điện tử của Khoa Địa chất trong hệthống Website Trường Đại học Khoa học Hoàng Thị Phương Thảo Đã nghiệm thu
TN-11-01 Tháng 4, 2011 Về tính chất bóng của hệ động lực Lê Huy Tiễn Đã nghiệm thu
QGTĐ.11.01 Tháng 3, 2011 Xây dựng Hệ thống VNU-GIS phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu GIS của ĐHQGHN Nguyễn Hữu Điển Đã nghiệm thu
QG.10.02 Tháng 4, 2010 Phát triển phần mềm mã nguồn mở đại số máy tính Sage hướng tới các ứng dụng tính toán trong Toán tử đối đồng điều và Đường cong đại số Lê Minh Hà Đã nghiệm thu
QG.10.03 Tháng 4, 2010 Một số vấn đề về xây dựng các không gian Lp trong đại số toán tử, xác suất không giao hoán và một số ứng dụng Phan Viết Thư Đã nghiệm thu