Xây dựng kho ngữ liệu mẫu có gán nhãn vai nghĩa cho tiếng Việt

Tiêu đềXây dựng kho ngữ liệu mẫu có gán nhãn vai nghĩa cho tiếng Việt
Loại công bốConference Proceedings
Year of Conference2014
Tác giảLinh, HMỹ, lương, NThị, Hùng, NViệt, Huyền, NThị Minh, Phương, LHồng, Huê, PThị
Conference NameHội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông
Conference LocationĐắk-lăk, VietNam