Variable metric forward–backward splitting with applications to monotone inclusions in duality

Tiêu đềVariable metric forward–backward splitting with applications to monotone inclusions in duality
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2014
Tác giảCombettes, PL, Vũ, BCông
Tạp chíOptimization
Thể tích63
Trang1289-1318
URLhttp://dx.doi.org/10.1080/02331934.2012.733883
DOI10.1080/02331934.2012.733883