A Variable Metric Extension of the Forward–Backward–Forward Algorithm for Monotone Operators

Tiêu đềA Variable Metric Extension of the Forward–Backward–Forward Algorithm for Monotone Operators
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2013
Tác giảVũ, BCông
Tạp chíNumerical Functional Analysis and Optimization
Thể tích34
Trang1050-1065
URLhttp://dx.doi.org/10.1080/01630563.2013.763825
DOI10.1080/01630563.2013.763825