On the topology of relative orbits for actions of algebraic groups over complete fields

Tiêu đềOn the topology of relative orbits for actions of algebraic groups over complete fields
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2010
Tác giảBac, DPhuong, Thang, NQuoc
Tạp chíProc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci.
Thể tích86
Trang133–138
Thời gian xuất bản08
URLhttp://dx.doi.org/10.3792/pjaa.86.133
DOI10.3792/pjaa.86.133