Thông tin tuyển dụng công ty 3S INTERSOST JSC

[3S RECRUITMENT]

3S tiếp tục tuyển dụng các vị trí lập trình viên làm việc tại Hà Nội với mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn:

>> 10 .NET developers
>> 05 Java developers

Chi tiết vị trí tuyển dụng: http://www.3si.vn/en/careers/#hn-10-net-05-java-developers

CV vui lòng gửi về: trang.vtt@3si.vn (Mobile: 0166 8 704 929)