Thông báo về việc Học và Thi chọn đội tuyển chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc năm 2019

Theo thông báo của Ban tổ chức, Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019 tại Trường Đại học Nha Trang, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa.
Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Khoa Toán – Cơ – Tin học sẽ tổ chức lớp học để bổ sung kiến thức Giải tích và Đại số cho sinh viên và tổ chức thi chọn đội tuyển. 
Kế hoạch học và thi chọn đội tuyển dự kiến như sau:
I. Lịch học và thời gian thi chọn đội tuyển:
1. Lịch học: Thứ Bảy, ngày 16 tháng 02.
Sáng 08h30-11h00: Học môn Giải tích; Chiều 14h00 đến 16h30: Học môn Đại số.
Địa điểm: Phòng 409 nhà T3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
2. Lịch thi chọn đội tuyển: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 02.
Sáng 08h30-10h30: Thi môn Giải tích; Chiều 14h00-16h00: Thi môn Đại số.
Địa điểm: Phòng 409 nhà T3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
3. Kết quả thi chọn đội tuyển sẽ được thông báo tại Văn phòng khoa Toán – Cơ – Tin học vào thứ Tư, ngày 27 tháng 02.
Mỗi đội tuyển Giải tích và Đại số sẽ có 05 sinh viên.
Lịch học tiếp sẽ được thông báo trực tiếp cho các sinh viên trong đội tuyển.
II. Đăng ký học và thi chọn đội tuyển:
1. Mỗi sinh viên có thể đăng ký một hoặc cả hai môn thi.
2. Sinh viên muốn đăng ký cần gửi các thông tin bao gồm họ và tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh, môn đăng ký dự thi về văn phòng Khoa Toán – Cơ – Tin học cho thầy Phạm Hoàng Long trước thứ Năm ngày 21 tháng 02 theo địa chỉ email: phamhoanglong@hus.edu.vn; ĐT: 0382121268. 
III. Đối tượng và điều kiện tham dự:
Sinh viên các lớp K61, K62, K63 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Khi đã đăng ký tham dự, sinh viên cần đi học và đi thi đầy đủ và đúng giờ.
Các bạn sinh viên tham dự đăng ký theo link sau:
https://bom.to/y6AsK

Trân trọng kính báo!

Loại tin tức: