Thông báo kỳ thi Olympic toán học Sinh viên

 

       
       

 

 

THÔNG BÁO

(V.v Học và Thi chọn đội tuyển chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc năm 2017)

 

Theo thông báo của Ban tổ chức, Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 10/04/2017 đến ngày 16/04/2017 tại Trường Đại học Phú Yên, Tuy Hòa, Phú Yên.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Khoa Toán – Cơ – Tin học sẽ tổ chức lớp học để bổ sung kiến thức Giải tích và Đại số cho sinh viên và tổ chức thi chọn đội tuyển.

Kế hoạch học và thi chọn đội tuyển dự kiến như sau:

 1. Lịch học và thời gian thi chọn đội tuyển:
  1. Lịch học: Hai ngày 25 và 26 tháng 02 (thứ Bảy và Chủ nhật).

       Thứ bảy (ngày 25/02/2017): học môn Giải tích (buổi sáng từ 08h30 đến 10h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h00).

       Chủ nhật (ngày 26/02/2017): học môn Đại số (buổi sáng từ 08h30 đến 10h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h00).

       Địa điểm: Phòng 408 nhà T3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

 1. Lịch thi chọn đội tuyển: Thứ Bảy ngày 04 tháng 03.

       Sáng 08h-10h: Môn Giải tích; Chiều 14h-16h: Môn Đại số.

       Địa điểm: Phòng 408 nhà T3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

 1. Kết quả thi chọn đội tuyển sẽ được thông báo tại Văn phòng khoa Toán – Cơ – Tin học vào thứ Năm, ngày 09 tháng 03.

       Mỗi đội tuyển Giải tích và Đại số sẽ có 05 sinh viên.

       Lịch học tiếp sẽ được thông báo trực tiếp cho các sinh viên trong đội tuyển.

 1. Đăng ký học và thi chọn đội tuyển:
  1. Mỗi sinh viên có thể đăng ký một hoặc cả hai môn thi.
  2. Lớp trưởng mỗi lớp lập danh sách sinh viên lớp mình đăng ký bao gồm họ và tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh, môn đăng ký dự thi.
  3. Lớp trưởng gửi danh sách về văn phòng Khoa Toán – Cơ – Tin học cho thầy Phạm Hoàng Long trước thứ Sáu ngày 03 tháng 03 theo địa chỉ email: phamhoanglong@hus.edu.vn; ĐT: 0168.21.21.268.
 2. Đối tượng và điều kiện tham dự:

       Sinh viên các lớp  K59, K60, K61 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Khi đã đăng ký tham dự, sinh viên cần đi học và đi thi đầy đủ và đúng giờ.  

 

       Hà Nội, ngày 15 tháng  02 năm 2017

P. Trưởng Khoa

 

 

 

TS. Lê Huy Chuẩn

File Upload: 
Loại tin tức: