Stability radii for linear time-varying differential-algebraic equations with respect to dynamic perturbations

Tiêu đềStability radii for linear time-varying differential-algebraic equations with respect to dynamic perturbations
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2006
Tác giảDu, NHuu, Linh, VHoang
Tạp chíJ. Differential Equations
Thể tích230
Trang579–599
ISSN0022-0396
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1016/j.jde.2006.07.004
DOI10.1016/j.jde.2006.07.004