Stability criteria for differential-algebraic equations with multiple delays and their numerical solutions

Tiêu đềStability criteria for differential-algebraic equations with multiple delays and their numerical solutions
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2009
Tác giảCampbell, SL, Linh, VHoang
Tạp chíAppl. Math. Comput.
Thể tích208
Trang397–415
ISSN0096-3003
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1016/j.amc.2008.12.008
DOI10.1016/j.amc.2008.12.008