Stability and robust stability of linear time-invariant delay differential-algebraic equations

Tiêu đềStability and robust stability of linear time-invariant delay differential-algebraic equations
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2013
Tác giảDu, NHuu, Linh, VHoang, Mehrmann, V, Thuan, DDuc
Tạp chíSIAM J. Matrix Anal. Appl.
Thể tích34
Trang1631–1654
ISSN0895-4798
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1137/130926110
DOI10.1137/130926110