Sharp reversed Hardy-Littlewood-Sobolev inequality on the half space R_+^n

Tiêu đềSharp reversed Hardy-Littlewood-Sobolev inequality on the half space R_+^n
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2017
Tác giảNgô, QAnh, Nguyen, VH
Tạp chíInternational Mathematics Research Notices
Thể tích2017
Issue20
Trang6168-6186
Thời gian xuất bản1 October