Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"

Thời gian: 9h00 đến 11h00 sáng thứ 5 hàng tuần.

Địa điểm: Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular";
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time";
  • Ngày 17/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time" (continuous);
  • Ngày 24/03/2016: TS. Đỗ Đức Thuận "Stability radius of SDEs";
  • Ngày 31/03/2016: TS. Đỗ Đức Thuận "Stability radius of SDEs" (continuous);
  • Ngày 07/04/2016: TS.  Ngô Hoàng Long "Skew diffusion processes";
  • Ngày 14/04/2016: ThS.  Lương Đức Trọng "Numerical solution of stochastic differential algebraic equations";