Seminar Bộ môn Giải tích ngày 30/10/2015

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 30/10/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường ĐH KHTN.

Báo cáo viên: PGS. TS. Đặng Đình Châu (ĐH KHTN - ĐH QGHN).

Tên báo cáo: Về bài toán nhiễu của nửa nhóm liên tục mạnh và ứng dụng trong mô hình quần thể sinh học.

Tóm tắt bảo cáo: Trong báo cáo này chúng tôi sẽ trình bày một số kết quả về dáng điệu nghiệm của phương trình tiến hóa trừu tượng, liên quan tới các phương trình đạo hàm riêng tuyến tính bị nhiễu. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp của nửa nhóm bị nhiễu kết hợp với các vấn đề cơ bản của lý thuyết định tính các phương trình vi phân tuyến tính có nhiễu. Một nội dung khác được đề cập trong báo cáo này là khai thác khả năng ứng dụng của phương trình tiến hóa cho các mô hình toán học mô tả sự phát triển của các quần thể sinh học.