A semilinear nonclassical pseudodifferential boundary value problem in the Sobolev spaces

Tiêu đềA semilinear nonclassical pseudodifferential boundary value problem in the Sobolev spaces
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2003
Tác giảEgorov, YV, Chuong, NM, Tuan, DA
Tạp chíC. R. Acad.Sci. Paris, Ser I
Thể tích337
Start Page451
Trang451-456
Thời gian xuất bản08/2003