The second main theorem for hypersurfaces

Tiêu đềThe second main theorem for hypersurfaces
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2011
Tác giảĐỗ Đức, T, Ninh, VThu
Tạp chíKyushu J. Math. 65 (2011), no. 2, pp. 219–236.