On the robust stability of implicit linear systems containing a small parameter in the leading term

Tiêu đềOn the robust stability of implicit linear systems containing a small parameter in the leading term
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2006
Tác giảDu, NHuu, Linh, VHoang
Tạp chíIMA J. Math. Control Inform.
Thể tích23
Trang67–84
ISSN0265-0754
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1093/imamci/dni044
DOI10.1093/imamci/dni044