Research fellow (PhD candidate) in pure mathematics

Loại: 
Ngành: 
Cơ sở đào tạo: 
Đại học Bergen (Nauy). Note: Ưu tiên hình học đại số và các lĩnh vực liên quan.
Hạn cuối: 
Thứ năm, Tháng 6 2, 2016
Liên kết web: 
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/123370/research-fellow-phd-candidate-in-pure-mathematics