A remark on the {K}im's theorem

Tiêu đềA remark on the {K}im's theorem
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2009
Tác giảNinh, VThu
Tạp chíActa Math. Vietnam.
Thể tích34
Trang285–297
ISSN0251-4184