Relations between the sample and moment {L}yapunov exponents

Tiêu đềRelations between the sample and moment {L}yapunov exponents
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản1991
Tác giảDu, NHuu, Van Nhung, T
Tạp chíStochastics Stochastics Rep.
Thể tích37
Trang201–211
ISSN1045-1129