Relation between the spectrum of operators and {L}yapunov exponents

Tiêu đềRelation between the spectrum of operators and {L}yapunov exponents
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản1998
Tác giảDu, NHuu, Le Na, P
Tạp chíActa Math. Vietnam.
Thể tích23
Trang95–106
ISSN0251-4184