On the permanence of predator-prey model with the {B}eddington-{D}e{A}ngelis functional response in periodic environment

Tiêu đềOn the permanence of predator-prey model with the {B}eddington-{D}e{A}ngelis functional response in periodic environment
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2012
Tác giảAnh, TTuan, Du, NHuu, Trung, TThanh
Tạp chíActa Math. Vietnam.
Thể tích37
Trang267–280
ISSN0251-4184