Parallel methods for regularizing systems of equations involving accretive operators

Tiêu đềParallel methods for regularizing systems of equations involving accretive operators
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2014
Tác giảAnh, PKy, Buong, N, Van Hieu, D
Tạp chíApplicable Analysis
Thể tích93
Trang2136-2157
URLhttp://dx.doi.org/10.1080/00036811.2013.872777
DOI10.1080/00036811.2013.872777