On the nonexistence of parabolic boundary points of certain domains in $\mathbb C^2$

Tiêu đềOn the nonexistence of parabolic boundary points of certain domains in $\mathbb C^2$
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2012
Tác giảNinh, VThu, Chử, VTiệp
Tạp chíJ. Math. Anal. Appl. 389 (2012), pp. 908–914.