The motivic Thom-Sebastiani theorem for regular and formal functions

Tiêu đềThe motivic Thom-Sebastiani theorem for regular and formal functions
Loại công bốJournal Article
Tác giảLê, QThuong