Lyapunov spectrum of ergodic stationary systems perturbed by white noise

Tiêu đềLyapunov spectrum of ergodic stationary systems perturbed by white noise
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản1989
Tác giảDu, NHuu, Nhung, T\cfgrvanVăn
Tạp chíStochastics Stochastics Rep.
Thể tích27
Trang23–31
ISSN1045-1129