Lyapunov, {B}ohl and {S}acker-{S}ell spectral intervals for differential-algebraic equations

Tiêu đềLyapunov, {B}ohl and {S}acker-{S}ell spectral intervals for differential-algebraic equations
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2009
Tác giảLinh, VHoang, Mehrmann, V
Tạp chíJ. Dynam. Differential Equations
Thể tích21
Trang153–194
ISSN1040-7294
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1007/s10884-009-9128-7
DOI10.1007/s10884-009-9128-7