On the limit of norm of consecutive primitives of a function

Tiêu đềOn the limit of norm of consecutive primitives of a function
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2009
Tác giảHuy, VN, Bang, HH
Tạp chíEast J. Approx.
Thể tích15