Khoa Toán - Cơ - Tin học

Thời gian: 
T6, 27/05/2016 - 10:00
Địa điểm: 
Phòng 502, nhà T5
Người báo cáo: 
GS. TSKH. Hồ Tú Bảo (JAIST, Nhật Bản)
Tên báo cáo: 
Khoa học dữ liệu và mối quan hệ với thống kê, máy học và khai phá dữ liệu
Nội dung: 

Tóm tắt: 

Báo cáo này trao đổi một số ý kiến về khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn cũng như quan hệ, sự giống khác nhau của các lĩnh vực làm nền tảng cho khoa học dữ liệu: thống kê, máy học, khai phá dữ liệu. Báo cáo cũng trao đổi một số kinh nghiệm xây dựng chương trình và đào tạo về khoa học dữ liệu tại Viện JAIST (Nhật Bản) và Viện John von Neumman, ĐHQG TP HCM.

 

Bio

GS. TSKH. Hồ Tú Bảo là giáo sư phụ trách chương trình data science tại JAIST và JVN. Hiện đang là Chair của Steering Committee của PAKDD (Pacific Asia on Knowledge Discovery and Data Mining) và Co-Chair của ACML Steering Committee (Asia Conference on Machine Learning).